• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo
ad image

Hindi Nepali Jokes

सेरेको फासी दिनुभन्दा अगाडिको ईच्छा

ईन्स्पेक्टर सेरेसँग: तलाई फासी दिनुभन्दा अगाडि तेरो कुनै ईच्छा छ???? . . . . . . . . . . सेरे: हजुर सर, मलाई टाउको तल खुट्टा माथि गरेर फासी दिनुहोला …..

ad imagead image
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image