• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo
ad image

Hindi Nepali Jokes

शेरेको Leave Application

हेल्लो सर्, When I come come पानी पर्‍यो झम झम् Leg मेरो चिप्ल्यो, I लडिङ ठाम को ठाम्, झर्यो My Bag, Book भिज्यो कसम्, तेसैले Today , I will Not Come … Yours फाल्तु विद्यार्थी शेरे

ad imagead image
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image