• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo

Mero Job

यो मन्दिर को 70 वटा पिलर जसले भुइँ नै टेकेको छैन !!!

आन्ध्राप्रदेश को लेपाक्षी मन्दिर 400 बर्ष भन्दा पुरानो मन्दिर जसमा 70 वटा पिलर छन |

भगवान राम र उनका भाई लक्ष्मण सीता लाइ खोज्दै यो बाटो आएका थिए, घाइते जटायु लाइ

आफ्नो नाम राम राम बोलाको सुनेर त्याँहा पुगेका राम-लक्ष्मण ले,

जटायु लाई लेपाक्षी अर्थात् उठ-पक्षी बोलाको हुनाले एस मन्दिर को नाम लेपाक्षी परेको हो |

पुराना ग्रन्थ हरुमा एस मन्दिर को 70 वटा पिलर ले भुइँ न टेकेको भनाई छ |

येसलाई नृत्य-मन्दिर पनि भनिने गरिन्थ्यो, सन 1902 मा एउटा अंग्रेज आर्किटेक्चर ले जांच गर्न को

लागि एसको पिलर भत्काउन खोज्दा मन्दिर को पिलर हरु ले भुइँ टेकेको भनाई छ |  

ad imagead image
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image