• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo

Mero Job

१) बजार प्रतिनिधि २)क्यासियर ३) सहायक बजार प्रतिनिधि

अावश्यकता

१) बजार प्रतिनिधि – ५ S.L.C./+2

२)क्यासियर +२(व्यवस्थापन संकाय)

३) सहायक बजार प्रतिनिधि स्नातक तह (व्यवस्थापन संकाय)

संप्रशेषण बहुद्देश्यी सहकारी लिमिटेड सातदोबाटो,

015152199, 9849085243

sampreshana.coop@gmail.com

 

 

 

विज्ञापन को लागि इमेल ठेगाना myads@advertnepal.com

 

ad imagead image
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image